Nieuws

Kort verslag bestuursvergadering 2 mei 2023

Naar aanleiding van de afgelopen thema avond, en de geringe opkomst daarbij, wordt er een enquete opgesteld om naar de leden te sturen. We hopen hiermee te inventariseren welke wensen er bij de leden zijn, zodat we in de toekomst avonden kunnen organiseren waar behoefte aan is.

Katja Beemsterboer, zij gaat voor ons het secretariaat beheren, gaat ingewerkt worden in de komende weken.

De Voorster Klei Fair is door Gerard Kooistra samen met de werkgroep Recreatie en Toerisme opgezet, hoe staat het met de organisatie ervan, is er een draaiboek, wat moet er nog geregeld worden? De vraag gaat aan Gerard gesteld worden.

De wethouder van de Gemeente heeft aangegeven een gesprek met de OVV te willen hebben, een afspraak hiervoor is gemaakt.

De Kom es Kieken dag is besproken, de opkomst is te laag, volgend jaar bekijken we of het in een andere maand georganiseerd kan worden.

De actiepunten per persoon worden doorgenomen en daarmee wordt de vergadering afgesloten.

 

 

 

THEMA AVOND 19 APRIL 2023

Op woensdagavond 19 april was er een thema avond. De heren Nico Klumpert van Dat is Pienter uit Zutphen en Leo van Schaik van Van Schaik Financieel Advies uit Klarenbeek kwamen vertellen over Risico inventarisatie en Evaluatie en bedrijfsverzekeringen.

Risico Inventarisatie & Evaluatie – wettelijk verplicht

Een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is een wettelijke verplichting voor iedere werkgever ongeacht de omvang van het bedrijf. Naast het opstellen van de RI&E is de werkgever ook verplicht om een plan van aanpak op te stellen. Met een RI&E worden alle mogelijke arbeidsrisico’s binnen uw bedrijf in kaart gebracht. Vervolgens wordt er gekeken hoe u deze risico’s kunt voorkomen of verkleinen. Dit zorgt onder andere voor minder gezondheidsklachten en verzuim bij uw medewerkers en een veilige werkomgeving.

Een actuele RI&E

Een RI&E dient altijd actueel te zijn. Het is verstandig om regelmatig, maar in ieder geval jaarlijks, uw plan van aanpak te bekijken en de voortgang te beoordelen. Hebben er wijzigingen in uw bedrijf plaatsgevonden, zoals nieuwe activiteiten, een verhuizing of verbouwing of de ingebruikname van een nieuwe machine, dan is actualisatie van de RI&E noodzakelijk.

Nico vertelde dat een bedrijf verplicht is een RI&E te hebben bij 1Fte, dat hoeft niet 1 persoon te zijn die 40 uren werkt per week, dat kunnen er ook 4 van 10 uren per week zijn. Hij gaf een voorbeeld van een bedrijf waarbij de werknemers op een schuurdak zonnepanelen aanlegden. Een werknemer kwam op een zwakke plek in het dak ten val en viel door het dak heen op de betonnen vloer en heeft het niet overleeft. Dat heeft sowieso al een impact op de overige werknemers en de werkgever. Maar voor de werkgever kwam er meer bij kijken, was de RI&E wel goed, heeft de werkgever de werknemers geinformeerd dat ze het dak eerst moesten verstevigen met veiligheidsbeugels en hebben de werknemers dit nageleefd? Als werkgever moet je met de werknemers doornemen welke veiligheidsmaatregelen de werknemers moeten nemen en de middelen moeten er ook voor zijn. Als je de RI&E goed voor elkaar hebt en de werknemers regelmatig informeert over de veiligheidsmaatregelen die je als werkgever hebt getroffen voor de werkplek dan kan er natuurlijk nog wel een ongeval gebeuren maar middels de maatregelen en de RI&E die een werkgever heeft wordt er dan gekeken of de RI&E goed is en ook is nageleefd.

Leo van Schaik ging verder op de bedrijfsrisico's in en wat kan je verzekeren en welke soorten verzekeringen zijn er voor verschillende bedrijven af te sluiten.

Beide heren kunnen hierover aangesproken en gemaild worden, info@datispienter.nl en info@vanschaikfinancieeladvies.nl

 

 

Voor de agenda van 2023 kijk op agenda 2023

 

Groeten Ilse Beemsterboer, Voorzitter OVV