Home

Welkom op de pagina van de Ondernemers Vereninging Voorst OVV.

Wij organiseren 4 bijeenkomsten per jaar voor ondernemers die wonende of de onderneming in Voorst hebben. 

 

DOELSTELLING

Het lidmaatschap moet voor iedere ondernemer in Voorst vanzelfsprekend en nuttig zijn. om dat te bereiken hebben wij ons het volgende ten doel gesteld:

Het dorp Voorst en omgeving op de kaart zetten, o.a. door recreatie te promoten;

Projecten/activiteiten ontplooien die meerwaarde hebben voor de aangesloten ondernemers;

Het creeren en in stand houden van een platform om te netwerken, waarbij verbinding voorop staat;

Het behartigen van de belangen van ondernemens Voorst in het algemeen en van de OVV leden in het bijzonder;

Hierbij fungeren als een vast aanspreekpunt richting overheden, de politiek, instellingen (zoals onderwijs) en overige instanties;

Het organiseren van bijeenkomsten en functioneren als signalerings- en kennisoverdrachtspunt;

Het financieel en anderzins ondersteunen van maatschappelijke initiatieven in het dorp Voorst en omgeving.

 

KIJK OP ONZE AGENDA WAT WE DIT JAAR ORGANISEREN